فارسیEnglishفرانسه

نمونه سوالات پیشرفت تحصیلی،کنکور و المپیادها

سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی 97-96 مرحله دوم
96-97 مرحله دوم پایه دهم انسانی
آپلود شده  در تاریخ 1396/12/20
فایل پیوست شده: دهم انسانی.rar حجم فایل: 2/76 مگابایت
96-97 مرحله دوم پایه دهم ریاضی
آپلود شده  در تاریخ 1396/12/20
فایل پیوست شده: دهم ریاضی.rar حجم فایل: 3/01 مگابایت
96-97 مرحله دوم پایه دهم تجربی
آپلود شده در تاریخ 1396/12/20
فایل پیوست شده: دهم تجربی.rar حجم فایل: 3/09 مگابایت
96-97 مرحله دوم پایه یازدهم تجربی
آپلود شده  در تاریخ 1396/12/20
فایل پیوست شده: یازدهم تجربی.rar حجم فایل: 3/24 مگابایت
96-97 مرحله دوم پایه یازدهم ریاضی
آپلود شده  در تاریخ 1396/12/20
فایل پیوست شده: یازدهم ریاضی.rar حجم فایل: 3/14 مگابایت
96-97 مرحله دوم پایه یازدهم انسانی
آپلود شده  در تاریخ 1396/12/20
فایل پیوست شده: یازدهم انسانی.rar حجم فایل: 2/87 مگابایت
مرحله اول97-96 دهم انسانی
آپلود شده  در تاریخ 1396/09/28
فایل پیوست شده: دهم انسانی.rar حجم فایل: 2/80 مگابایت
مرحله اول97-96 دهم تجربی
آپلود شده در تاریخ 1396/09/28
فایل پیوست شده: دهم تجربی.rar حجم فایل: 3/04 مگابایت
مرحله اول97-96 دهم ریاضی
آپلود شده در تاریخ 1396/09/28
فایل پیوست شده: دهم ریاضی.rar حجم فایل: 2/87 مگابایت
مرحله اول97-96 یازدهم تجربی
آپلود شده  در تاریخ 1396/09/28
فایل پیوست شده: یازدهم تجربی.rar حجم فایل: 3/17 مگابایت
مرحله اول97-96 یازدهم ریاضی
آپلود شده  در تاریخ 1396/09/28
فایل پیوست شده: یازدهم ریاضی.rar حجم فایل: 3/11 مگابایت
مرحله اول97-96 یازدهم انسانی
آپلود شده  در تاریخ 1396/09/28
فایل پیوست شده: یازدهم انسانی.rar حجم فایل: 2/86 مگابایت
سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی 95-96 مرحله اول دهم انسانی
آپلود شده در تاریخ 1396/09/19
فایل پیوست شده: پیشرفت تحصیلی دهم انسانی.آذر 95.rar حجم فایل: 1/19 مگابایت
دهم تجربی
آپلود شده در تاریخ 1396/09/18
فایل پیوست شده: دهم تجربی.rar حجم فایل: 1/30 مگابایت
دهم ریاضی
آپلود شده  در تاریخ 1396/09/18
فایل پیوست شده: پیشرفت تحصیلی ریاضی مرحله اول 95-96.rar حجم فایل: 726/81 کیلو بایت
سئوالات پیشرفت تحصیلی مرحله اول دهم تجربی
آپلود شده در تاریخ 1396/09/01
فایل پیوست شده: دهم تجربی.rar حجم فایل: 1/30 مگابایت
سئوالات وکلید پیشرفت تحصیلی مرحله دوم پایه دهم تجربی سال96-95
آپلود شده  در تاریخ 1396/01/14
فایل پیوست شده: دهم تجربی.rar حجم فایل: 3/94 مگابایت
سئوالات وکلید پیشرفت تحصیلی مرحله دوم پایه دهم ریاضی سال96-95
آپلود شده در تاریخ 1396/01/14
فایل پیوست شده: دهم ریاضی.rar حجم فایل: 4/51 مگابایت
سئوالات وکلید پیشرفت تحصیلی مرحله دوم پایه دهم انسانی سال96-95
آپلود شده در تاریخ 1396/01/14
فایل پیوست شده: دهم انسانی.rar حجم فایل: 4/63 مگابایت
سئوالات المپیاد هندسه ایران سال 95
آپلود شده در تاریخ 1395/12/09
فایل پیوست شده: سئوالات المپیاد هندسه.rar حجم فایل: 1/41 مگابایت
سئوالات کنکور95(قسمت1)
آپلود شده در تاریخ 1395/11/19
فایل پیوست شده: سئوالات کنکور95.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات کنکور95(قسمت2)
آپلود شده در تاریخ 1395/11/19
فایل پیوست شده: سئوالات کنکور95.part2.rar حجم فایل: 3/00 مگابایت
سئوالات دی ماه 95(قسمت 1)
آپلود شده در تاریخ 1395/11/12
فایل پیوست شده: سئوالات دی ماه 95.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات دی ماه 95(قسمت 2)
آپلود شد در تاریخ 1395/11/12
فایل پیوست شده: سئوالات دی ماه 95.part2.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات دی ماه 95(قسمت 3)
آپلود شده در تاریخ 1395/11/12
فایل پیوست شده: سئوالات دی ماه 95.part3.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات دی ماه 95(قسمت 4)
آپلود شده در تاریخ 1395/11/12
فایل پیوست شده: سئوالات دی ماه 95.part4.rar حجم فایل: 3/20 مگابایت
سئوالات خردادماه 93-94
آپلود شده  در تاریخ 1395/01/31
فایل پیوست شده: سئوالات خردادماه 94 دبیرستان دخترانه امام محمد باقر ع دوره دوره.rar حجم فایل: 4/58 مگابایت
سئوالات سوم ریاضی به همراه کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم94
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/22
فایل پیوست شده: 3r.rar حجم فایل: 3/04 مگابایت
سئوالات سوم تجربی به همراه کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم94
آپلود شده در تاریخ 1394/12/22
فایل پیوست شده: 3t.rar حجم فایل: 3/31 مگابایت
سئوالات به همراه کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم94(قسمت 3)
آپلود شده در تاریخ 1394/12/22
فایل پیوست شده: سئوالات به همراه کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم94.part3.rar حجم فایل: 2/35 مگابایت
سئوالات دی ماه 94-95(قسمت1)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/22
فایل پیوست شده: سئوالات دی ماه 94-95.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات دی ماه 94-95(قسمت2)
آپلود شده در تاریخ 1394/12/22
فایل پیوست شده: سئوالات دی ماه 94-95.part2.rar حجم فایل: 3/07 مگابایت
سئوالات کنکور90 (قسمت اول)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 90.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات کنکور90 (قسمت دوم)
آپلود شده در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 90.part2.rar حجم فایل: 2/33 مگابایت
سئوالات کنکور91
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 91.rar حجم فایل: 4/30 مگابایت
سئوالات کنکور92 (قسمت 1)
آپلود شده در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 92.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات کنکور92 (قسمت 2)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 92.part2.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات کنکور92 (قسمت 3)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 92.part3.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات کنکور92 (قسمت 4)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 92.part4.rar حجم فایل: 559/02 کیلو بایت
سئوالات کنکور93
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: سئوالات کنکور93.rar حجم فایل: 4/16 مگابایت
سئوالات کنکور94 (قسمت 1)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: سئوالات کنکور94.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات کنکور94 (قسمت 2)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: سئوالات کنکور94.part2.rar حجم فایل: 3/81 مگابایت
پایه دوم ریاضی از سال 91 تا 93(قسمت1)
آپلود شده  در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 2r.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
پایه دوم ریاضی از سال 91 تا 93(قسمت2)
آپلود شده : در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 2r.part2.rar حجم فایل: 4/91 مگابایت
پایه دوم تجربی از سال 91 تا 93(قسمت2)
آپلود شده : در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 2t.part2.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
پایه دوم تجربی از سال 91 تا 93(قسمت3)
آپلود شده : در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 2t.part3.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
پایه دوم تجربی از سال 91 تا 93(قسمت4)
آپلود شده : در تاریخ 1394/12/01
فایل پیوست شده: 2t.part4.rar حجم فایل: 2/08 مگابایت
سئوالات به همراه کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 94-95
آپلود شده : در تاریخ 1394/10/28
فایل پیوست شده: سئوالات پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 94-.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات به همراه کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 94-95
آپلود شده : در تاریخ 1394/10/28
فایل پیوست شده: سئوالات پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 94-.part2.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات به همراه کلید آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 94-95
آپلود شده : در تاریخ 1394/10/28
فایل پیوست شده: سئوالات پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 94-.part3.rar حجم فایل: 3/80 مگابایت
لوح فشرده مباحث اخلاقی مقام معظم رهبری
آپلود شده : در تاریخ 1394/10/26
فایل پیوست شده: 1-Asare Kare Nik.mp3 حجم فایل: 2/37 مگابایت
سئوالات پیشرفت مرحله دوم92-93
آپلود شده : در تاریخ 1394/10/26
فایل پیوست شده: سئوالات پیشرفت مرحله دوم.rar حجم فایل: 3/05 مگابایت
سئوالات آزمون علمی بنیاد
آپلود شده : در تاریخ 1394/10/26
فایل پیوست شده: سئوالات آزمون علمی بنیاد فرهنگی سال 93.rar حجم فایل: 1/39 مگابایت
سئوالات مرحله دوم پیشرفت تحصیلی 94-93
آپلود شده : در تاریخ 1394/10/26
فایل پیوست شده: سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم 94-93.rar حجم فایل: 3/68 مگابایت
سوالات امتحانات دی ماه93.part1
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/15
فایل پیوست شده: سوالات امتحانات دی ماه93.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سوالات امتحانات دی ماه93.part2
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/15
فایل پیوست شده: سوالات امتحانات دی ماه93.part2.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سوالات امتحانات دی ماه93.part3
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/15
فایل پیوست شده: سوالات امتحانات دی ماه93.part3.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سوالات امتحانات دی ماه93.part4
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/15
فایل پیوست شده: سوالات امتحانات دی ماه93.part4.rar حجم فایل: 2/00 مگابایت
سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part1
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/09
فایل پیوست شده: سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part1.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part2
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/09
فایل پیوست شده: سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part2.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part3
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/09
فایل پیوست شده: سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part3.rar حجم فایل: 5/00 مگابایت
سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part4
آپلود شده : در تاریخ 1394/09/09
فایل پیوست شده: سئوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله اول سال 93.part4.rar حجم فایل: 1/64 مگابایت
نمونه سئوالات المپیاد فیزیک سالهای گذشته
آپلود شده توسط: در تاریخ 1392/07/29
فایل پیوست شده: المپیاد فیزیک.rar حجم فایل: 2/33 مگابایت
نمونه سئوالات المپیاد کامپیوتر سالهای گذشته
آپلود شده توسط: در تاریخ 1392/07/29
فایل پیوست شده: المپیاد کامپیوتر.rar حجم فایل: 3/38 مگابایت
نمونه طرح های جشنواره خوارزمی در رشته کامپیوتر
آپلود شده توسط: در تاریخ 1392/07/29
فایل پیوست شده: کامپیوتر.rar حجم فایل: 1/86 مگابایت
نمونه طرح های جشنواره خوارزمی در رشته هنر ومعماری
آپلود شده توسط: در تاریخ 1392/07/29
فایل پیوست شده: 1.rar حجم فایل: 4/66 مگابایت
نمونه طرح های جشنواره خوارزمی در رشته ادبیات و زبان فارسی
آپلود شده توسط: در تاریخ 1392/07/29
فایل پیوست شده: 1.jpg حجم فایل: 4/65 مگابایت
مبانی رایانه
آپلود شده توسط: در تاریخ 1392/07/22
فایل پیوست شده: مبانی.ppt حجم فایل: 2/50 مگابایت