فارسیEnglishفرانسه

نمونه سوالات امتحان نهایی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی خرداد 97

باسمه تعالی

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (بزرگسالان و داوطلبان آزاد )

 

دوره پیش دانشگاهی (نیم سالی - واحدی)

 

در خرداد ماه سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تذکر :( سوال و راهنمای تصحیح حد اقل ۳ ساعت پس از شروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرم  PDF   می باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید.)

 

معارف اسلامی (مسلمانان )

بینش دینی (اقلیت های مذهبی)

 

راهنمای تصحیح سوال ۱۵ درس حساب دیفرانسیل   و انتگرال اصلاحیه دارد

راهنمای تصحیح سوال۳ درس ادبیات عرب اصلاحیه دارد

 

ساعت امتحان

رشته تحصیلی

روز

و تاریخ امتحان

۸ صبح

ریاضی و فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

هنر

سه شنبه

     ۱۳۹7/3/1

معارف اسلامی

بالای صفحه

معارف اسلامی

بالای صفحه

معارف اسلامی

بالای صفحه

اصول و عقاید

معارف اسلامی

بالای صفحه

شنبه

۱۳۹7/3/۵

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زیست شناسی

عربی

ادبیات عرب

 

سیر هنر در تاریخ

دوشنبه

۱۳۹7/3/7

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

چهارشنبه

۱۳۹7/3/9

فیزیک

فیزیک

ادبیات فارسی

فقه و اصول

آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران