فارسیEnglishفرانسه

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه -خرداد 97

باسمه تعالی

سوال و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سال سوم متوسطه روزانه  (سالی- واحدی ) ، بزرگسالان و داوطلبان آزاد(نیم سالی- واحدی )

رشته های شاخه نظری 

درنوبت امتحانی  (خرداد ماه) سال‌تحصیلی۹۷-۱۳۹۶

تذکر : سوال و راهنمای تصحیح حد اقل۳ ساعت پس ازشروع آزمون بصورت لینک به نام دروس قرار می گیرد . فایلها به فرمت PDFمی باشند.

برای دریافت هر سوال بر روی آن کلیک و دریافت نمایید .

 

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی و اصول عقاید۲(شیعیان)

زبان آلمانی(۳)

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اهل سنت)

زبان فرانسه (۳)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه)

زبان انگلیسی(۳)

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)

 

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)

 

تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

 

 

                            

 

ساعت امتحان

۸ صبح

     رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک

علوم تجربی

ادبیات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

سه شنبه

1/3/1397

تعلیمات دینی وقرآن(3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی وقرآن(3)

بالای صفحه

تعلیمات دینی و قرآن(3)

بالای صفحه

اصول و عقاید (2)

بالای صفحه

چهارشنبه

2/3/1397

ادبیات فارسی (3)

ادبیات فارسی (3)

تاریخ ایران وجهان (2)

تفسیروعلوم قرآنی(2)

شنبه

5/3/1397

حسابان

زیست شناسی (۲) وآزمایشگاه

عربی (3)ویژه ادبیات وعلوم انسانی

عربی (3) ویژه علوم ومعارف اسلامی

یک شنبه

6/3/1396

زبان فارسی (3)

زبان فارسی (3)

جغرافیا(2)

تاریخ اسلام (2)

دوشنبه

7/3/1397

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

زبان خارجی (3)

چهارشنبه

9/3/1397

جبر واحتمال

زمین شناسی

زبان فارسی تخصصی

زبان فارسی تخصصی

شنبه

12/3/1397

فیزیک (3)و آزمایشگاه

فیزیک (3)و آزمایشگاه

ریاضی

ریاضی

شنبه

19/3/1397

شیمی (3) وآزمایشگاه

شیمی (3) وآزمایشگاه

فلسفه ومنطق

فلسفه ومنطق

یک شنبه 20/3/1397

--

--

جامعه شناسی (2)

جامعه شناسی (2)

دوشنبه

21/3/1397

هندسه(2)

ریاضی (3)

آرایه های ادبی

اخلاق (2)

چهارشنبه

23/3/1397

عربی (3)

عربی (3)

ادبیات فارسی تخصصی

ادبیات فارسی تخصصی

 

سوالات امتحان نهایی سال سوم خرداد 93-92