فارسیEnglishفرانسه

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

 دانش آموزان حائز رتبه در مسابقات  قرآن و معارف سال تحصیلی 93-92

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه در ناحیه

     

مریم سادات میر

داستان نوییسی

دوم

مهناز اتحادی

مطالعه و تحقیق

اول

 هانیه غلامی

مطالعه و تحقیق

دوم

فاطمه آقاجانی

مطالعه و تحقیق

 دوم

فاطمه رضیان

مطالعه و تحقیق

دوم

ندا جابرزاده

مطالعه و تحقیق

دوم

زهرا چلمقانی

 شعر

 اول

فاطمه رضایت

داستان

اول

اسماء آرامش

داستان کودک

دوم

شیما تحسیری

وبلاگ نویسی

اول

الهام اسفندیاری

وبلاگ نویسی

دوم

سید مهتاب موسوی

وبلاگ نویسی

دوم

نسیم مسقطیان

وبلاگ نویسی

دوم

غزاله بهرامی نژاد

نقاشی ایرانی(مینیاتور)

اول

سیما زارعی

قالی بافی

دوم

مریم روانبخش

کاشیکاری

دوم

مرضیه کرمانی

کاریکاتور

دوم

مهرنوش قندی

حفظ قرآن

سوم

منصوره سیفی

حفظ قرآن

سوم

زهرا شهیدی

حفظ قرآن

سوم

مهسا پور داوود

قرائت قرآن

سوم

فائزه رحیمی

قرائت قرآن

دوم

محدثه عرفانی نسب

احکام

اول

سپیده معمار

احکام

سوم

فاطمه معینی

صحیفه سجادیه

سوم

الهه کلاهدوزان

صحیفه سجادیه

سوم

کیمیا فخاری

صحیفه سجادیه

سوم

شیرین سعیدی

نهج البلاغه

سوم

زهرا پیکان پور

انشاء نماز

دوم

مریم گلچین

کتابخوانی

اول

کوثر شفیعی

کتابخوانی

سوم

-

سرود همگانی

دوم

 دانش آموزان حائز رتبه در مسابقات  قرآن و معارف سال تحصیلی 94 -93

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه در ناحیه

منصوره سیفی

حفظ قرآن

دوم

مهسا پور داود

قرائت قرآن

دوم

 غزاله بهرامی نژاد

قرائت قرآن

سوم

فاطمه نادریان

نهج البلاغه

اول

زهرا کریمی

نهج البلاغه

دوم

هاجر عبدلی

نهج البلاغه

سوم

فاطمه معینی

صحیفه سجادیه

دوم

الهام کلاهدوزان

صحیفه سجادیه

دوم

ریحانه هدایتی

انشاء نماز

سوم

عارفه خاکدان

انشاء نماز

سوم

مرضیه کرمانی

احکام

سوم

 دانش آموزان حائز رتبه در مسابقات  قرآن و معارف سال تحصیلی 95 - 94

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه در ناحیه

زهرا کلباسی

قرائت قرآن

دوم

مهسا پور داود

قرائت قرآن

سوم

فاطمه حیدری

حفظ قرآن

دوم

نجمه شاهسنایی

حفظ قرآن

دوم

فاطمه حیدری

حفظ ویژه 5 جزء

سوم

نجمه شاهسنایی

حفظ ویژه 5 جزء

اول- راه یافته به استان

هانیه ناصح

تفسیر قرآن

سوم

فاطمه معینی

صحیفه سجادیه

اول راه یافته به استان

مریم سادات میرهادیان

انشاء نماز

دوم

محدثه عرفانی نسب

احکام

دوم

مهرنوش قندی

احکام

دوم

زهرا کمیلی دوست

کتابخوانی

اول راه یافته به استان

لیلا سادات یزدان یار

کتابخوانی

دوم

فائزه فیضی

مطالعه و تحقیق

دوم

الهام کاردوانی

مطالعه و تحقیق

دوم

آرزو فرزام نیک

مطالعه و تحقیق

دوم

مهناز اتحادی

مطالعه و تحقیق

دوم

هانیه غلامی

مطالعه و تحقیق

دوم

مهدیه دادخواه

مطالعه و تحقیق

دوم

زهرا خمسه عشری

داستان کودک

اول راه یافته به استان

اسماء آرامش

داستان کودک

اول- راه یافته با استان

هانیه کریمی

داستان کودک

سوم

الهام حشمت نژاد

پاستل

دوم

مریم آزادانی

کاشیکاری

دوم

 

« رتبه های کسب شده درسال تحصیلی 96-95»

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه در ناحیه

زهرا پور جمشید

مقاله نویسی

رتبه دوم

فائزه خان احمدی

معرق

رتبه اول ناحیه و راه یافته به استان

زهرا خمسه عشری

مشاعره

رتبه دوم ناحیه

محدثه عرفانی نسب

احکام

رتبه اول ناحیه و راه یافته به استان

فاطمه بقایی پور

وبلاگ نویسی

رتبه دوم ناحیه

مطهره آقا طهرانی

نهج البلاغه

رتبه دوم ناحیه

ستاره قاضی اف

داستان نویسی

رتبه اول ناحیه و راه یافته به استان

مبینا زارعی

قلم زنی

رتبه دوم ناحیه

ریحانه محسن زاده

احکام

رتبه سوم ناحیه

فاطمه بقایی پور

قرائت قرآن

رتبه سوم ناحیه

مهسا عابدینی

وبلاگ نویسی

رتبه سوم ناحیه

نیره باقری

مقاله نویسی

رتبه اول و راه یافته به استان