فارسیEnglishفرانسه

قوانین و مقررات مدرسه

 

·        حضور به موقع در مدرسه و شرکت در مراسم صبحگاهی (در صورت تأخیر حضور ولی دانش آموز الزامی می‌باشد) و خروج ازمدرسه در پایان ساعت مقرر

·        ورود و خروج به مدرسه با پوشش مناسب طبق فرم مخصوص مدرسه

·        اجتناب از به همراه داشتن وسایل غیر ضروری و استفاده از اشیای زینتی و گران‌بها

·        به همراه نداشتن تلفن همراه (موبایل) حتی به صورت خاموش (لازم به ذکر است در صورت مشاهده، تلفن همراه ضبط و مطابق مقررات برخورد خواهد شد)

·        احترام کامل نسبت به معلمان و اولیای مدرسه

·        کوشش در حفظ ساختمان، تجهیزات و نظافت مدرسه و جبران هرگونه زیانی که در این رابطه از سوی دانش آموز صورت پذیرد

·        مسئول حفظ اموال، وسایل و ملزومات شخصی

·        حضور ولی دانش آموز در کلیه جلسات

·        در صورت غیبت دانش آموز، اطلاع‌رسانی تلفنی به مسئولین مدرسه در یک ساعت اول همان روز و موجه کردن غیبت با حضور ولی و ارائه گواهی پزشکی در روز حضور دانش آموز

·        در صورت تأخیر و غیبت غیر موجه از نمره انضباط دانش آموز کسر می‌گردد.